Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке 2021 можете преузети овде

Конкурсну документацију за набавку електричне енергије 2022 можете преузети овде

Конкурсну документацију за набавку електричне енергије 2021 можете преузети овде

План јавних набавки 2021 можете преузети овде

Измена Плана јавних набавки 2021 можете преузети овде

PRAVILNIK O BLIZEM UREDJIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 2014

Конкурсну документацију за екскурзије и наставу у природу у школској 2019/2020.години можете преузети овде

Одлуку о закључењу оквирног споразума у школској 2019/2020.години можете преузети овде

План јавних набавки 2023 можете преузети овде

Извештај о јавним набавкама за 2022 можете преузети овде

Извештај о јавним набавкама за 2023 можете преузети овде

План јавних набавки 2024 можете преузети овде

План набавки изузетих од примене закона о јавним набавкама 2024 можете преузети овде