Шта је парламент?

Према члану 105. закона о основама система образовања и васпитања, у основним и средњим школама организује се ђачки парламент ради:
-давања мишљења и предлога стручним органима, савету родитеља, школском одбору…о школском програму, ваннаставним активностима, правилима понашања у школи, као и у другим питањима од значаја за образовање ученика;
-разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
-обавештавања ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање;
-активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Вождов парламент

Парламент наше школе постоји већ једанаест година. Давне 2004. године, 29. октобра састали су се Вождови парламентарци и изабрали свог првог председника парламента, ученицу Марију Ивковић. Парламент данас окупља ученике седмог и осмог разреда. Идеја за његово оснивање родила се због потребе да се и ученици активно укључе у живот и рад школе. Кроз разне активности наши седмаци и осмаци доприносе побољшању рада школе и јачају сарадњу како ученика и наставника, тако и школе и локалне заједнице. Активним радом парламента развијају се и добри односи са ученицима других школа што је посебно важно за њихов каснији друштвени живот.
Креативност и маштовитост наших парламентараца, довела је до тога да смо организовали разне активности и радили на многим задацима и проблемима који су били од велике експлицитне или имплицитне важности ученицима школе. Нису то ђаци могли сами. А није ни било потребно. Увек су имали подршку својих наставника*, али и психолога и педагога школе. Из те дивне сарадње рађали су се још дивнији плодови:
-уређене су многе учионице и добар део простора школе;
– покренут је часопис „Школе мира“ ;
-формирана новинарска секција и радио-станица школе;
-спровођене разне анкете међу ученицима (каквог наставника желим, како спречити насиље и др.) и на тај начин дата могућност ученицима да искажу своје мишљење које је итекако важно за квалитетан живот школе;
-рађене су радионице на тему насиља и како га спречити, превенција болести зависности, ликовне и литерарне радионице и многе друге;
-разним акцијама обележавамо све важније датуме: Дан школе, Савиндан, Дан жена, Дан књига, Дан љубави…

Хуманитарне акције су нешто на шта смо, кроз рад парламента, ставили посебан акценат. Сматрамо да је за развој једног младог бића јако важна хумана страна његове личности и зато на томе посебно радимо у парламенту. Скоро да и не постоји хуманитарна активност у граду, а да наши парламентарци нису у њој учествовали. Многе акције смо и сами осмишљали и помагали онима којима је то најпотребније. О томе је писано и у часопису „Просветни преглед“. Тесну сарадњу остварили смо и са МНРО „ Дуга“. Протеклих година, организовали смо сусрете наших парламентараца са парламентарцима школа на територији града. Ипак, највећу сарадњу наш парламент остварио је са парламентом Хемијско-технолошке школе „ БожидарЂорђевић Кукар“. Креативне радионице, трибине, журке све је то наш парламент чинило посебним. Сваке године се, традиционално, дружимо и са најмлађима и то најчешће са децом из вртића „ Колибри“.

Вредни парламентарци бојили су и боје живот школе веселим бојама и труде се да уткају све добро и позитивно у сваком од нас.

А одакле нама наставницима снага за оволику подршку деци па одатле што уживање у дечијој срећи чини да наше срце буде превелико за наше тело.