Именован Школски одбор по решењу од 6. септембра 2019. године 06-5/15-1 од 6.9.2019

НИКОЛА ТОДОРОВИЋ
ТАЊА МАРКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
АЛЕКСАНДРА МИЛЕТИЋ
МАРИНА ЈОВАНОВИЋ
ИВАНА СТОЈАНОВИЋ
ИРЕНА ИВАНОВИЋ
НАТАЛИЈА СТЕВАНОВИЋ
МАРИЈА СПАСОЈЕВИЋ
МИЛИЦА ПЕТКОВИЋ