Финансијски план школе за 2022. годину можете преузети овде

Финансијски план школе за 2021. годину можете преузети овде

Финансијски план школе за 2020. годину можете преузети овде

Финансијски план школе за 2017. годину можете преузети овде

Финансијски извештај школе за 2016. годину можете преузети овде

Ребаланс финансијског плана за 2021 можете преузети овде

Финансијски план за 2023 овде

Финансијски план други ребаланс за 2022 можете преузети овде

Завршни рачун за 2022 можете преузети овде

Образац 5 за период 01.01.2023 – 31.03.2023 можете преузети овде