СEKЦИЈА ПРОГРАМИРАЊА

Секција Програмирања је основана са идејом да кроз креативан рад и решавање конкретних, реалних проблема упозна ученике са могућностима које им примена и коришћење информационих технологија пружају. Такође, да објасни ученицима савремена кретања у овој области и њен значај у савременом друштву.

Ове године програм рада секције је организован по следећим групама:

1. Група за Програмирање
2. Група за Веб Дизајн
3. Група за Базе Података

Програмерска секција у ОШ "Вожд Карађорђе" Лесковац постоји већ десет година. Ово је секција која ученицима омогућава да стекну знања из процедуралног и објектно-орјентисаног програмирања као и алгоритама и структура података.
Ученици овде имају могућност да науче процедуралне и објектно-орјентисане аспекте програмских језика као што су  C, C++, као и неке од сложенијих виших програмских језика као што су Java, C#, VisualBasic и сл.
Програмерска секција је секција за оне ученике који имају и/или желе да унапреде свој логички начин размишљања, те да схвате обрасце по којима се понашају појаве у природи, те обрасце и алгоритме потребне за разумевање неких од најкомплекснијих проблема у науци.

Квалитет рада наше секције огледа се у бројним дипломама и наградама које красе зидове нашег кабинета.
Од настанка, пре 10 година, сваке године имамо учешћа на државним такмичењима из програмирања, а врхунац смо достигли у последњих 5 година. Тих пет година, редовно смо имали једно од прва три места на Државном такмичењу и Српској информатичкој олимпијади (СИО), а у последњој  години пласмане на Јуниорску балканску информатичку олимпијаду (ЈБОИ) и Европску јуниорску информатичку олимпијаду (ЕJОИ).

Међу наше највеће успехе спадају прва места на државном такмичењу, прва места на Српској информатичкој олимпијади, бронзане медаља на ЈБОИ и ЕЈОИ такмичењу.

Координатор секције је наставник Информатике и Рачунарства

Стевица Јанковић.

   ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Ликовна секција обухвата све ученике од петог до осмог разреда који воле да цртају и сликају. С обзиром да је велико интересовање, радимо у неколико група.

Ових дана припремамо продајну изложбу поводом Нове године и тим поводом сликамо на платну акрилним бојама, израђујемо декупаж и тетрапак креације, осликавамо стаклене предмете. Ученицима су ове технике интересантне, свако ради према својим афинитетима и веома су успешни у свом раду. Можда је то и разлог што се радују свакој новој секцији.

Предметни наставник

Анђелка Савић

   ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Два значајнија дана у школском животу су Свети Сава, школска слава и Дан школе. Наша драмска секција је тада најпопуларнија. Њени чланови су тада најактивнији. Наравно да драмска секција живи током целе школске године. Часови секције мотивишу ученике да буду активни и креативни и учи их многим животним истинама које ће се одразити на даљи развој њихове личности. На пробама ученици ослобађају свој глас и покрет,осећају сцену и путују у разне историјске периоде.

Најважнији циљ драмске секције је  да се ученик у просторијама школе игра и дружи са својим вршњацима,да осети да школа није место где се само напорно учи. Зато сваки члан секције воли да присуствује пробама на којима има прилику да ужива у дружењу и да се опусти после великог броја часова.

Кординатор секције,

Вишња Денић  наставник српског језика

   РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

Културни живот наше школе одвија се на часовима многих секција. Једна од њих је рецитаторска секција.
Рецитовање је облик говорења у којем речи добијају своје ново одело, постају израз наше мисли, осећај наше душе.
Иако многи мисле да су часови рецитовања досадни,то није тачно,они су често врло забавни. Они могу код ученика да развију њихову креативност,машту и позитивне особине.
Постоје два важна сегмента у рецитаторској секцији. Први је изабрати рецитацију, а други, не мање важан, јесте правило доброг рецитовања. Потребно је уживети се у текст, спонтано и топло га казивати, правилно и јасно изговарати гласове.

Кординатор секције,

Вишња Денић наставник српског језика

   БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

Библиотечка секција у нашој школи састављена је од ученика од 5. до 8. разреда који воле књигу, библиотеку и рад у њој. У зависности од узраста, ученици су подељени у две категорије „Асистент библиотекара“ уч. 7. и 8. разреда и „Млађи библиотекар“ уч. 5. и 6. разреда.
Библиотечка секција развија љубав према књизи, негује другарство, колективни рад и оспособљава и навикава ученике на самостални рад и одговорност, подстиче истраживачку радозналост и индивидуалну креативност. Испуњава слободно време ученика пријатним доживљајима и, самим тим, постаје њихово омиљено место у школи. Учествује у припремању школских приредби и свечаности, организацији књижевних вечери, литерарних конкурса. Активности су разноврсне, a зависе од састава чланства, спремности за сарадњу узраста ученика.
Секција ради петком од 12:00 ( у преподневној смени ) или четвртком од 11:30  ( у поподневној смени). Мада сви чланови секције често свраћају и за време одмора,  у тим тренуцима је њихова помоћ библиотекару изузетно драгоцена!

 

Руководилац секције :
Библиотекар Горан Андрејевић,
професор руског језика и књижевности

   ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

Литерарна секција у нашој школи основана је на основу интересовања ученика жељних лепе писане речи. Чине је ученици од 5. до 8. разреда. План рада секције омогућава ученицима учешће на разним конкурсима у граду, земљи и иностарнству, песничким сусретима, али и објављивање радова у многим књижевним часописима као и дружење са вршњацима истих афинитета.

Секција има за циљ да ојача логичко закључивање и слободно изражавање мисли и идеја ученика, али и да унапреди језичке способности свих љубитеља лепе речи.

Литерарно Перо

Литерарно Перо

Док из пера наших литерараца настају стихови, приче или драмски текстови они нам дају део себе и тако богате и обележавају наше животе, а своје емоције и успомене чувају од заборава.

Речи у нама леже као семенке, потребан је само дашак ветра, зрак сунца или кап среће да из њих изникне чудесан цвет. Инспирацију у дашку ветра, зраку сунца и капи среће проналазили су и проналазе Вождови литерарци из недеље у недељу, па из наше радионице креативног писања и ставралаштва излази много добрих и бајковитих дела.

Руководилац секције: Ирена Кековић, професор српског језика

   СПОРТСКА СЕКЦИЈА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ)

Циљ  физичког  васпитања  је да разноврсним  и  систематским, моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном  развоју ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени  моторичких умења, навика и непоходних теоретских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.

Програм физичког васпитања предпоставља да се кроз развијање физичких спсобности и стицања мноштво разноврсних знања и умења ученици оспособљавају за задовољење својих потреба и склоности, у крајњем, за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. Програмски задаци остварују се осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске организационе облике рада као што су: излет, крос, логоровање, зимовање, курсни облици рада, слободне активности, такмичења, корективно-педагошки рад, приредбе и јавни наступи.

 СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ)

Слободне активности (секције) организују се за ученике са посебним интересовањем за спорт. Рад се одвија у  спортским  секцијама или школским екипама које се формирају према интересовању, способностима и полу ученика.

ВАНЧАСОВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ СУ ПЛАНСКИ И ПРОГРАМСКИ ОРГАНИЗОВАНИ ОБЛИЦИ РАДА, ПРЕМА ПОТРЕБАМА, ИНТЕРЕСОВАЊИМА И СЛОБОДНИМ ОПРЕДЕЉЕЊИМА (СВИХ) УЧЕНИКА, ЗАЈЕДНО СА РАЗРЕДНО-ЧАСОВНИМ ОБЛИЦИМА РАДА ОБЕЗБЕЂУЈУ ЦЕЛОВИТУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЦИЉА И ЗАДАТАКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА, РАЗВИЈАЈУЋИ ТИМЕ КОД УЧЕНИКА СВЕСТ О ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ КАО ИНТЕГРАЛНОМ ДЕЛУ ЖИВОТА САВРЕМЕНОГ ЧОВЕКА.

Слободне активности (секције) организују се једном недељно:

  •         рукомет;
  •         кошарка;
  •         одбојка;
  •         фудбал;
  •         пливање;
  •         групни фитнес програми: „dance aerobic“, „step aerobic“.

 

Наставници физичког васпитања:

мр Александра Сибиновић,

Зоран Николић,

Светислав Прокопијевић,

Небојша Ђокић

   САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА

Саобраћајна секција се рализује у оквиру предмета Техничког и информатичког образовања за ученике од петог до осмог разреда. Циљ ове секције је развијање опште културе и свести ученика из области саобраћаја  и повећање њихове безбедности као учесника у саобраћају . У оквиру ове секције организују се такмичења на школском, општинском, окружном и државном нивоу.Такмичење се састоји из теоретског дела познавања прописа и практичног дела вожње бицикле на полигону.Наша школа располаже полигоном спретности тако да је домаћин општинског и окружног такмичења. Наши ученици остварују запажене резултате како на општинском, тако и окружном нивоу. Стални смо члан окружне екипе за државно такмичење.

   ТИО СЕКЦИЈА "КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА"

Секцију чине ученици од 5 до 8 разреда, у циљу усавршавања ученичких способности ручног рада. Ручни рад се обавља кроз израду украса и предмета од рециклиране тканине и вунице. Обнавља се кроз рад знање ручног ткања, веза, шивења и плетења.

Завршени радови намењени су продаји хуманитарног карактера. Ученици учествују у разним радионицама поводом Дана школе у основним школама града.

Поводом нашег дана школе угостили смо ученике других школа на креативној радионици. Радо се одазивамо прославама Дана школе у граду и Хуманитарним акцијама. Сарађујемо са Центром за економику домаћинства " Даница Вуксановић". Радо се одазивамо сваком позиву за заједничку радионицу.

Кординатор секције,

Слађана Димитријевић  наставник Техничког и Информатичког образовања

   ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

Еколошка секција у основним школама треба да допринесе развијању еколошке културе ученика у најранијем узрасту. Ученици треба да спознају потребу да се животна средина сачува у што већој мери у свом природном облику.

Зато наставни програм еколошке секције треба да се усмери на васпитање и образовање у заштити и унапређењу животне средине чијом реализацијом ће се ученици у складу са захтевима и достигнућима савремене науке омогућити адекватно усвајање знања о стању и угрожености планета Земље, код њих развијати еколошки однос према природним вредностима као и њихово активно укључивање и решавање конкретних проблема заштите и унапређење животне средине у локалној самоуправи.

Основна школа „Вожд Карађорђе” обновила је статус еко школе 8.10.2018. у Горњем Милановцу. Захваљујући тимском раду колега и ученика успели смо да одрадимо све активности које су нам биле у плану и поносни смо због тога. Активности које смо спровели су обележавање Дана биодиверзитета када смо обогатили нашу школу ретком врстом инсеката под именом гранчица, Сат за нашу планету, обележавање пројектног дана Еко школе, конкурс „У коштац с пластиком”, Дан енергетске ефикасности, Очистимо свет, Светски дан здраве хране, акције прикупљања папира ,пластике и лименки ...

Наставник биологије

Сања Митровић Стевановић

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>