Град Лесковац је 2010/11. године конкурисао код Министарства просвете за реализацију пројекта ДИЛС-Пружање унапређених услуга на локалном нивоу-Образовна инклузија Рома.

Пројектом су биле обухваћене партнерске организације и то 4 основне школе, дечји вртић и НВО „Роса“.

Главни циљ пројекта било је унапређивање капацитета релевантних

локалних институција, локалне самоуправе, предшколских установа (вртића), основних школа и ромских невладиних организација за успешно укључивање и квалитетно образовање деце ромске националности на нивоу локалне заједнице, док су специфични циљеви били: развити и имплементирати Локални Акциони План за образовање Рома креиран на основу резултата анализе потреба локалне заједнице и постојећих националних и локалних стратегија и у сарадњи са предшколским установама, основним и средњим школама, ромским невладиним организацијама и родитељима из ромске етничке групе и опште популације и подржати предшколске установе (вртиће) и основне школе у пружању интегрисаног образовања за ромску децу, односно у спречавању сегрегације, дискриминације и осипања деце из образовног система, обезбеђивању континуитета образовања и једнаког квалитета услуга у инклузивном окружењу, уз обезбеђивање могућности за неговање културног идентитета и различитости

Један од партнера била је и наша школа, која је са реализацијом пројекта почела априла 2011. године. Пројектом су биле планиране многе активности у којима су учествовали ученици, наставници и родитељи не само ромске националности, него сви заједно.

Реализоване су бројне радионице, као што су ликовне, музичке, здравствено-хигијенске, народна традиција и др. којима је био обухваћен велики број ученика. Такође су организовани спортски сусрети, обука ученика на рачунару, као и додатна подршка за ученике који показују тешкоће у учењу. За све ученике био је обезбеђен допунски оброк током реализације пројекта. Одређен број ученика од петог до осмог разреда (36) добио је бесплатне уџбенике. Ученици који показују успех у учењу, њих 50 добило је вредне награде у виду школског прибора.

За родитеље ученика организовани су родитељски састанци са темом: „Важност образовања ромске деце“ и „Инклузивно образовање“, а за локалну заједницу организован је Округли сто са темом „Значај образовања као услов побољшања положаја живота ромске деце“ на коме су учествовали представници разних институција.

Током пројекта обележени су значајни датуми у ромској традицији, као Дан Рома и Ђурђевдан, тако да су ученици упознати са ромском традицијом и народним обичајима.

dils1 dils2 dils3 dils4