ПРОЈЕКАТ

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

НА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ“

                   У НАШОЈ ШКОЛИ ОД ШКОЛСКЕ 2011/12. ГОДИНЕ

        Циљ реализације програма ПО је подстицање младих да путем активног учешћа у петофазном моделу Професионалне оријентације ученици преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности путем школовања и путеве каријере, да промишљено донесу одлуку о избору школе или да се укључе и постигну успех у планирању своје каријере.

Реализацијом програма ПО доприносимо формирању личности младих, подстичемо развијање самопоуздања и оснажујемо их у доношењу „правих“ одлука.

Програм реализујемо у оквиру активног и интерактивног учења. Примењујемо методе које омогућавају активно учење и опробавање у извештавањима приликом презентација, дебата, интервијуа и посета друштвеним организацијама и јавним установама.

Програм професионалне оријентације намењен је ученицима седмог и осмог разреда. У оквиру програма ученици стичу сазнања кроз двадесет четири радионице – за ученике седмог разреда и тридесет једну радионицу – за ученике осмог разреда.

Садржај радионица, ученици седмог и осмог разреда пролазе кроз петофазни модел:

- Самоспознаја

- Информације о занимањима

- Могућности школовања

- Сусрети са светом занимања

- Одлука о избору занимања

Циљ прве фазе „Самоспознаја“, је освешћивање личних афинитета и капацитета ученика и ученица у оквиру стицања реалне слике о себи.

У другој фази „Информације о занимањима“ радило се и радиће се на оспособљавању деце да самостално пронађу информације о одређеној средњој школи и занимањима која постоје у њој. Такође упућени како да користе и селектују податке, као и који су све могући извори информисања ( НСЗ, часописи, брошуре, интернет, приручници и последњи конкурс за завршни испит).

У трећој фази ученици се распитују о додатним новим информацијама које прикупљају самостално организујући сусрете са представницима школа и учествујући у активностима на локалу.Ученици у овој фази активно учествују и припремају се за нове активности програма ПО.

У оквиру четврте фазе „Реални сусрети“, иначе најзанимљивије фазе програма ПО, ученици се упознају са стварним светом занимања, тако што се по групама реализују посете установама, организацијама и приватним предузећима.

Пре реализације сусрета са представницима фирми, школа и предузетника ученици се оспособљавају како да сазнају што више о жељеној школи, установи или предузећу.

Приликом организованих посета ученици се распитују о занимањима и профилима који постоје или испробавају праксу у посећеном предузећу, организацији, школи.

Пета фаза „ Одлука“ – ученици доносе одлуку на основу стечених сазнања о упису жељене школе и избора адекватног занимања својствено афинитетима сваког ученика понаособ.

Шта смо све урадили ?

 • Посетили су нас експерти ( родитељи, пријатељи и причали о свом занимању);
 • Посетили сајам занимања ( ученици осмог разреда);
 • Посетили нас : хемијска ,текстилна, дрвопрерађивачка, пољопривредна и техничка школа ( упознали нас о занимањима и перспективи за будућност);
 • Сарађивали са МОШ школом „Васа Пелагић“ и учествовали у активности коју су организовали „Маскенбал професионалних интересовања“;
 • Посетила нас НСЗ и упознала ученике са занимањима у нашем граду;
 • Присуствовали презентацији приручника „Водич за избор занимања“;
 • Формирали Вршњачки тим ПО и реализовали радионице;
 • ВТ израдио плакате о средњим школама;
 • Израдили брошуре за чланове тима ПО из других школа;
 • Организовали реалне сусрете: посетили фалке и Хемигал;
 • Учествовали у акцијама на локалу: Дан девојчица, Дан дечака, Дани моде;

 

А ОНДА СМО ПОСТАЛИ МОШ ШКОЛА !!!

Захваљујући залагању Тима Професионалне оријентације и Вршњачком тиму за ПО постали смо менторска школа, друга МОШ школа у граду после ОШ „Васа Пелагић“;

Као МОШ школа учествовали смо на Регионалним састанцима ментор школа у Нишу и ТИПО састанцима у граду;

Креирали УПО услугу – „Подршка за формирање и оснаживање тимова за вршњачку едукацију школама које су укључене у ПО“;

Реализовали УПО услугу у четири основне школе у околини;

Одржали креативну радионицу „Хоби мојих родитеља“ где су ученици са родитељима правили разне предмете и алате;

Поводом Дечје недеље ученици четвртог разреда посетили кабинет хемије и физике и присуствовали извођењу огледа, а неки се и опробали у извођењу огледа;

Вршњачки тим ПО посетио зубну ординацију у школи и информисали се о занимању стоматолог и медицинска сестра – зубни техничар;

Посетили и информатички кабинет и упознали се са предметним наставником и просторијом у којој ће боравити следеће школске године;

Организована ликовна изложба на тему: „Шта желим да будем кад порастем !“ за ученике од првог до четвртог разреда.

 

 

 

Тим Професионалне оријентације у саставу:

 1. Александра Милосављевић, директор
 2. Ирена Ивановић, педагог
 3. Јасмина Гоцић, психолог
 4. Анђелка Савић, наставник ликовне културе
 5. Драган Стошић, професор физике
 6. Горан Андрејевић, професор грађанског васпитања
 7. Слађана Димитријевић, професор ТИО-а
 8. Јасмина Ђорђевић, професор разреднае наставе
 9. Ивана Стојановић, професор разредне наставе
 10. Марија Јанковић, професор музичке културе

Тим ПО вредно је радио свих ових година заједно са ВТ на локалу а и шире.

 

 

Вршњачки тим ПО :

 


1.Емилија Станковић

2.Доротеја Петковић

3.Михајло Пешић

4.Мирјана Ивковић

5.Јована Станковић

6.Христина Стојковић

7.Наталија Станковић

8.Кристина Илић

9.Урош Јаћимовић

10.Лука Младеновић

11.Алекса Љубић

12.Сара Станковић

13.Александра Јовановић

14.Кристина Илић

15.Емилија Цветковић

16.Христина Станисављевић

17.Јована Илић

18.Адријана Ђорђевић

19.Мирјана Денић

20.ЈованаЖивковић