how to write a list in an essay example https://wm.ekwa.com/forums/users/kathybowing/ the best essay writing companies
how to write an english literature essay university https://software.informer.com/forum/topic/22635/essay-writing-service/ how to write a cover letter academic

У циљу пружања помоћи запосленима и преангажованим родитељима, ОШ ” Вожд Карађорђе” пружа могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаставном времену као облик васпитно-образовног рада. Ученици у продуженом боравку имају свог наставника и учионице са простором за вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци првог и другог разреда у ваннаставном времену. Наставник прави распоред и организује активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика. Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставник поклања пажњу и пружа помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено  према индивидуалним афинитетима сваког детета. Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.

Услови боравка деце у ваннаставном времену у потпуности одговарају психофизичким потребама детета у поменутом узрасту. Боравак не подразумева просто збрињавање деце док су родитељи на послу. То потврђује специјалан васпитно-образовни програм, који је уз велику дозу самосталности по питању метода и постављених циљева сачињен од стране наставника који ради у боравку. Постоји свакодневна сарадња са педагошко-психолошком службом у виду асистенције у реализацији плана и програма, метода подучавања, циљева подучавања и учења.

Дневни режим рада продуженог боравка

КАДА ЈЕ НАСТАВА ПОПОДНЕ

07:30 – 08:00 јутарње прихватање ученика
08:00 – 08:45 јутарња фискултура, разговор и договор о дневним активностима
08:45 – 09:15 хигијенска припрема за доручак и доручак
09:15 – 10:15 самосталан рад ученика и израда домаћих задатака
10:15 – 11:00 слободно време – физичке активности
11:00 – 12:15 културно уметничке активности и креативне радионице
12:15 – 12:45 хигијенска припрема за ручак и ручак
12:45 – 13:00 припрема и одлазак на редовну наставу

КАДА ЈЕ НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ

11:05 – 12:00 пријем ученика
12:00 – 12:15 разговор и договор о дневним активностима
12:15 – 12:45 хигијенска припрема за ручак и ручак
12:45 – 14:00 самосталан рад ученика и израда домаћих задатака
14:00 – 14:45 слободно време – физичке активности
14:45 – 16:15 културно уметничке активности и креативне радионице
16:15 – 17:00 припрема и одлазак кући