PEACEFUL SCHOOLS INTERNATIONAL

“Међународне школе мира” ( Peaceful Schools International-ПСИ) je организација са седиштем у Канади, чији је циљ стварање и ширење културе мира и толеранције у школама широм света и њихово повезивање у глобалну мрежу мира.

Основна школа “Вожд Карађорђе“ је 2002. године постала чланица ПСИ, са још пет школа у Србији. Те године, две колегинице, Оливера Цветковић, професор енглеског језика и Јасмина Гоцић, психолог, са колегиницама из Србије боравиле су десетак дана у Канади (Халифакс) и присуствовале едукацији за реализацију пројекта ПСИ. Након повратка из Канаде упознале су Наставничко већe и запослене о свим садржајима и активностима које треба реализовати у наредним годинама. Наставници, ученици и родитељи су одушевљено прихватили пројекат и кренули веома успешно у реализацију пројекта.

Јануара 2003. године председница ПСИ, Хети ван Гурп, посетила je нашу школу. У њену част био је направљен Етно кутак, а вредне колегенице направиле су јела и колаче традиционалне српске кухиње.Ученици школе су је поздравили приредбом, песмом и игром и пожелели јој добродошлицу. Обраћајући се наставничком колективу, Хети је истакла да се осећа веома пријатно и да њен унутрашњи барометар говори да је одабрана права школа да буде једна од чланица ПСИ. Добри међуљудски односи и сараднички приступ који се негује, као и рад на ненасилној и конструктивној комуникацији и уважавање различитости, показатељ су да школа иде правим путем у неговању културе мира и толеранције.

Од многих активности које су реализоване током наредних година, треба истаћи формирање и рад Ђачког парламента, разноврсне радионице са ученицима, ликовни и литерарни радови ученика, прављење постера и паноа са лепим порукама и многе друге активности које су имале за циљ учење ученика ненасилном понашању.

Такође, треба истаћи и учешће наших ученика у летњим камповима у Канади, који су отуда долазили са прелепим утисцима и многобројним идејама за рад. Организоване су и две Конференције, једна је била у Београду за наставнике, на којој су презентовани радови школа и реализоване активности, а друга под називом „Млади за младе“ реализована је у мотелу „Стари храст“ за ученике из Канаде и Србије. Конференција је трајала 2 дана и потпуна реализација била је препуштена ученицима. Рефлексија овог пројекта се огледала и у томе што су три школе у Јабланичком округу биле укључене за ширење мреже Школа мира и то „Јосиф Костић“ Лесковац, „8. октобар“ Власотинце и „ Вук Караџић“ Печењевце. У тим школама почела је реализација пројекта и наша успешна сарадња.

У оквиру пројекта , покренуто је и издавање часописа „Школе мира“ за чију је реализацију била одговорна Оливера Цветковић са ученицима и колегама. Часопис је прослеђиван оn-line на адресе педесетак школа.

Такође је, из овог пројекта настала једна лепа активност коју смо назвали Школа толеранције, као изборни предмет у тадашњој реформи школства. Вредни учитељи који су започињали реформу са ученицима и родитељима реализовали су многе креативне активности у школи толеранције.

Током свих ових година ученици, наставници, родитељи и остали запослени, наставили су рад на неговању културе мира и толеранције кроз разноврсне активности и програме. Из овога је проистекло и наше пријављивање за пројекат „Моја школа-школа без насиља“ чију успешну реализацију и даље настављамо.