Крајем 2002.године одобрен је пројекат Основној школи “Вожд Карађорђе“ од стране УНДП-а, Медијатека- специјализована учионица. Координатор пројекта је учитељица Марија Стојковић. У оквиру тог пројекта учествовало је и Министарство просвете и спорта РС на основу јавног конкурса Министарства просвете и спорта објављеног 21.новембра 2002.године у Просветном прегледу за подношење пројеката за побољшање квалитета наставе и ваннаставних активности у основним школама.

Већ током 2003.године кренуло се са опремањем учионице најмодернијим наставним средствима:

 1. ТВ Самсунг 28 – 5 комада
 2. Мини линија А – 2 комада
 3. Видео рикордер самсунг 251 – 2 комада
 4. PC Pentium 2000 128 40 17 -1 комад
 5. HEWLETT –PACKARD Laserjet 1220 (копи +кол.скан)
 6. Фотокопир апарат Cannon NP 7161-1 комад
 7. P7C Pentium 2000 256 80 17 -2 комада
 8. HEWLETT-Packard Laserjet 1010 W-1 комад
 9. HP Deskjet 5652 21 15ppm 8MB дуплекс УСБ- 1 комад
 10. HP SJ   3970 Q3191А -1 комад
 11. Графоскоп Вега-2 комада
 12. Епископ 1000вати -1 комад
 13. Дијапројектор Новомат-2 комада
 14. Пројекционо платно -2 комада
 15. Ласерски показивач – 2 комада
 16. пројектор

Обезбеђена су многа наставна средства попут:

Дијапозитива за српски језик и математику, видео касете за географију, физику, историју, речници, мултимедијални буквар, итд…

Циљ овог пројекта је био да се:

 • осавремени настава,
 • обезбеди боља корелација међу предметима чиме би се избегло понављање истих сдржаја у више предмета,
 • подстакне самообразовање ученика, тј.оспособљавање ученикa да самостално стичу знање,
 • стицање знања прилагоди ученичким способностима (понуђени програми у два и више нивоа),
 • деци са посебним интересовањима омогући да своја знања проширују новим садржајима,
 • ученик учини активним субјектом у васпитно-образовном процесу.

Учионица је у задњих пар година допуњена :

 • мултимедијалном таблом и
 • електричним клавиром.

Након опремања медијатеке почело се са њеним коришћењем. Циљ пројекта је у великој мери остварен што показују и резултати ученика са многобројних такмичења. Наставна средства су нашла своју примену у свакој наставној области и у великој мери подстичу тимски рад међу наставницима.

Постоје планови и за даље обогаћивање медијатеке још савременијим наставним средствима.

med1

med2

med3

med4

учитељица

Марија Стојковић