СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ:

1.септембар:Почетак школске године; приредба поводом пријема ђака првака;

3,4.септембар: Подела уџбеника радног карактера по разредима;

10.септембар: Наставничко веће;

10.септембар: Иницијално тестирање из математике за ученике осмог разреда;

11.септембар: Иницијални тест из математике за ученике шестог разреда;

12.септембар: Иницијални тест из математике за ученике четвртог разреда;

10.септембар: Састанак Савета родитеља;

11.септембар: Састанак Школског одбора;

15.септембар: Састанак Школског одбора;

16.септембар: Састанак Стручног већа разредне наставе.

ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ:

3.октобар: Састанак Тима за безбедност са ментором Лидијом Нешић (просв. саветник) на тему: „Формирање унутрашње заштинте мреже у школи“;

3.октобар: Састанак тима „Ресурси“. Обезбеђивање материјално-
-техничких ресурса у школи;

6.октобар: Седница Атива природне трупе предмета;

6.октобар: „Дечија недеља“
-Хуманитарна акција „Дете-детету“.
-Приредба и пријем првака у Дечији савез;

7.октобар: -Ликовна радионица за ученике другог разреда.
-Литерарна радионица за ученике другог и трећег разреда;

8.октобар: Посета градоначелнику – Учествују ученици VIII p. и IV p;

9.октобар: -Ученици првог разреда саде „Дрво генерације“
-Прављење играчака (четврти разред).
-„Мали кликераш“ –математички квиз за ученике другог и
трећег разреда;

10.октобар: -Фитнес тренинг –спортски сусрети ученика трећег и четвртог разреда.
-Штафетне игре –ученици првог и другог разреда;

10.октобар: Састанак Педагошког колегијума;

10.октобар: Угледни час хемије и физике у кабинетима за ђаке четвртаке;

17.октобар: Предавање за ученике 5-8. разреда са темом „Безбедност на интернету“;

17.октобар: Састанак тима „Ресурси“;

28.октобар: Седница Одељенских већа петог разреда;

29.октобар: Састанак Педагошког колегијума.

НОВЕМБАР 2014. ГОДИНЕ:

6.новембар: Предавање за ученике 6.разреда на тему: „Безбедно детињство;

6.нобембар: Седница Одељенских већа;

7.новембар: Седница Наставничких већа;

13.новембар: Литерарно вече поводом дана школе;

14.новембар: Свечана академија поводом Дана школе;

24.новембар: Седница Наставничког већа;

24.новембар: Седница Савета родитеља;

25.новембар: Састанак Тима за ШРП и самовредновање;

28.новембар: Састанак Тима за постигнућа ученика.

ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

4.децембар : Састанак Тима за наставу и учење у оквиру самовредновања;

9.децембар: Састанак Тима-Ресурси;

10.децембар: Састанак Тима –Постигнућа ученика;

12.децембар: Састанак Тима-Подршка ученицима;

15.децембар: Састанак ШРП;

  1. децембар: Састанак Тима-Етос;

17.децембар:Списак неоцењених ученика предметне наставе послат Градској управи за друштвене делатности;

18.децембар: Ученици млађег узраста посетили вртић „Колибри“;

  1. децембар: Уручена хуманитарна помоћ,коју су ученици школе сакупили, родитељима Бакић Саде,ученице петог разреда;
  2. децембар: Седница разредне наставе;

29.децембар: Седница предметне наставе;

30.децембар: Седница Наставничког већа;

30.децембар: Прослава дочека Нове године у оквиру одељенских заједница;

30.децембар: Чланови драмске секције извели представу „На слово на слово“ за госте из вртића „Колибри“.

ЈАНУАР 2015. ГОДИНЕ:

12.јануар: Састанак Педагошког колегијума;

14.јануар: Састанак Тима ШРП;

15.јануар: Састанак Тима ПО;

15.јануар: Седница Школског одбора;

16.јануар: Састанак ШРП;

20.јануар: Почетак другог полугођа;

27.јануар: Светосавска академија одржана је у школској медијатеци;

29.јануар: Тим-Моја школа-школа без насиља.

ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ:

6.фебруар:Одржано Школско такмичење из математике за ученике 5-8.разреда;

10-20.фебруара: Директор посећује часове у предметној настави;

10.фебруар:Обележавање „Дана безбедног интернета“-радионица за ученике 7.и8.разреда;

10.фебруар: Састанак Актива друштвене групе предмета;

11.фебруар: Састанак Актива природне групе предмета;

18.фебруар: Организована хуманитарна акција по одељењима;

20.фебруар: Трибина:“Играј за здравље-Дрога јок не“-за ученике 5-8.разреда у организацији Градске управе за друштвене делатности;

25.фебруар: Седница Наставничког већа;

25.фебруар: Седница Школског одбора;

Током месеца одељенске старешине седмог и осмог разреда организују радионице у оквиру професионалне орјентације.

МАРТ 2015. ГОДИНЕ:

Наставак реализације радионица у оквиру ПО;

4.март:Родитељски састанци од 1-4.разреда на тему-Бесплатни уџбеници;

5.март: Родитељски састанци од 5-7.разреда са истом темом;

5.март: Састанак Еко-одбора;

5.март: Састанак Савета родитеља;

6.март: Изведена приредба за запослене у школи поводом 8.марта „Дана жена“

11. март:Спроведена анкета ученика седмог и осмог разреда у сарадњи са удружењем мед. Сестара,техничара и бабица на тему“Проблем алкохолизма у погледу штетног дејства и последица по здравље.“

18.март: Ученици осмог разреда посетили школу Коста Стаменковић,која је организовала предавање Ваздухопловне академије.

18.март:Одржано предавање за ученике осмог разред на тему: Асертивно понашање-Гимназија(ученици седмог и осмог разреда).

23.март:Спроведен упитник на тему“Сексуално злостављање“ у сарадњи са јединицом за превенцију насиља,Министарство просвете.

25.март: Угледни час из математике,наставник Душан Љубеновић.

30.март:Седница Одељенског већа;

31.март:Седница Наставничког већа;
31.март:Ученици осмог разреда посетили техничку школу-Дан отворених врата;

АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ:

1.април:Посета ученика осмог разреда текстилној школи;

1.април:Почетак тестирања ученика за први разред;

2.април:“Занимање родитеља“-презентација за ученике седмог и осмог разреда у оквиру Професионалне орјентације;

8.април: Приредба поводом Дана Рома; додела пакета помоћи најугроженијим ромским породицама;

20.април:Анкетирање ученика 8/2 и 8/4 у организацији Министарства просвете на тему“Унапређивање образовне ефикасности основне школе.“

23.април:Родитељи у посети-професионална орјентација;

24.април:Пробни завршни испит-математика;

25.април:Пробни завршни испит-српски,комбиновани тест;                                     (резултати пробног завршног испита су:математика-8.33,српски-9.98,комбиновани-10.51);

30.април:Дан девојчица-посета фабрикама:Универзал,Фалке,Ватрогасни дом.

МАЈ 2015.ГОДИНЕ:

8.мај:Студијска посета у оквиру професионалне орјентације-7 школа из града и 2 из окружења(медијски је пропраћено);

11.мај:Састанак Актива друштвене групе предмета;

15.мај:Крос ученика од првог до осмог разреда на стадионуДубочица;

19.мај:Презентација текстилне школе;

21.мај:Квиз „Од хемије до физике“-сарадња са школом Бора Станковић из Губеревца;

ЈУН 2015.ГОДИНЕ:

1-12.јун:Реализована припремна настава за пријемни испит;

1.јун:Седница Одељенског већа за осми разред;

2.јун:Седница Наставничког већа за осми разред;

4.јун:Седница Школског одбора;

4.јун:Квиз:“Играј за здравље,дрога-јок,бре „у оквиру Савета за превенцију болести зависности;

9.јун:Седница Савета родитеља;

15,16,17.јун: Организован Завршни испит са следећим резултатима:српски-14.42,математика-10.28,комбиновани-14.51; Полагало 82 ученика,два ученика упућена на поправни из Немачког језика у августовском року;

18. јун: Коктел за најуспешније ученике у школској 2014/2015. години

19.јун:Седница Одељенских већа за ученике од 1.до 7.разреда;

22.јун:Седница Наставничког већа;

28. јун: Подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима и похвалница ученицима са одличним успехом у школској 2014/2015. години

29.јун:Седница Наставничког већа;

 

Проф. српског језика и библиотекар

Вишња Денић