СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ:

01.09.2021: Пријем првака и родитељски састанак са родитељима првака

06.09.2021: Састанак Тима за инклузију

06.09.2021: Почетак активности на пројекту „Иницијатива за смањивање неједнакости у образовању“

07.09.2021: Учествовање ученика наше школе у манифестацији Дан пешачења у организацији ПСС

09.09.2021: Седница Одељњског већа

13.09.2021: Седница Наставничког већа

13.09.2021: Хуманитарна акција за прикиупљање средстава нашег бившег ученика

14.09.2021: Седница Савета родитеља

14.09.2021: Седница Школског одбора

29.9.2021: „Одговоран однос према здрављу“ – почетак активности на пројекту


ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ:

4-10.10.2021: Обележавање дечје недеље

7.10.2021: Завршетак пројекта „Моје сутра почиње данас“

20.10.2021: Седница педагошког колегујума

1. до 5.11.2021: Обележавање дана Школе

5.11.2021: Активности на спровођењу пројекта „Унапређење међупредметних компетенција – Одговоран однос према здрављу“

5.11.2021: Активности на спровођењу пројекта „Исхрана и физичка активност“НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ:

новембар Израђен Школски акциони план у пројекту „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу“( стручни сарадници)

9.11.2021: Седница Одељењских већа

9.11.2021: Седница Наставничког већа

5.11.2021: Обележен Дан правилне исхране

10.11.2021:Седница Наставничког већа

16.11. 2021: Дан толеранције – Радионица са Ученичким парламентом

15. – 29.11.2021: Реагуј на неправду

26.11.2021: Седница колског одбораДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ:

02.12.2021: Седница Савета родитеља

6.12.2021: Активности по пројекту „Реагуј на неправду“

16.12.2021: Седница Школског одбора

16.12.2021: Уводни састанак у оквиру пројекта АRISE(Иницијатива за смањење неједнакости у образовању) ZOOM платформа

24.12.2021: Састанак стручних сарадника у оквиру пројекта ПДЈНУ-ZOOM платформа

28.12.2021: Почетак активности на пројекту „Превенција и елиминација дечјих бракова у Србији“

30.12.2021: Седница Наставничког већа

Од 1.12-30.12.2021: Прикупљање сагласности родитеља за учешће у пројекту

децембар Израђен Локални план акције у пројекту „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу“( Актив стручних сарадника града)