Основна школа“ Вожд Карађорђе“ се налази у јужном делу града који је препознатљив по називу „Радничко насеље“. Грађена је према најсавременијим пројектима и средствима самодоприноса грађана, али она нису била довољна да се школа комплетира, тако да до данас градња фискултурне сале није ни започета. Носи име вође Првог српског устанка, Карађорђа Петровића. За обележавање дана школе узет је датум Вождовог рођења.

Школа је почела са радом 1. септембра 1989. године. Школа је имала 620 ученика распоређених у 21 одељење.