Изборни предмети – разредна настава

Обавезни изборни наставни предмети

Верска настава или Грађанско васпитање

Изборни наставни предмети

Чувари природе
Рука у тесту
Народна традиција

Изборни предмети – предметна настава

Обавезни изборни наставни предмети

Верска настава или Грађанско васпитање
Страни језик- немачки језик
Изабрани спорт
– пливање
– кошарка
– одбојка
– рукомет

Изборни наставни предмети

Чувари природе
Домаћинство
Информатика и рачунарство