УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

У школској 2018/19.години тестирање за будуће прваке  обављаће се по Закону (члан. 98.) за свако дете које од почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. За школску 2019/20.годину уписиваће се  се генерација 2012/13.год.

Тестирање будућих првака за школску 2019/20.годину почеће почетком априла и трајаће до краја jуна 2019. године.

Испитивање детета уписаног у школу врше педагог и психолог школе. Након тестирања, родитељ предаје потребну документацију психологу или педагогу – потврду лекара, извод из матичне књиге рођених и уверење о похађању предшколске установе.

Позивање деце за тестирање одвијаће се у сарадњи са предшколском установом „Колибри“. У позиву ће бити уписано име и презиме детета, име једног родитеља, време и датум тестирања.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до  1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.