Eтно кутак наше школе садржи предмете из прошлости, сакупљене од самих ђака. Садржи део домаће радиности, као изаткане простирке, јастучиће, чаршаве, делове народне женске ношње а део извезених миљеа дело је руку наших ђака. Сакупљањем предмета из кућа бака, оплеменили смо простор етно кутка. Ту су: столичица, корпи од прућа, чаша и ваза од глине, кудеље од дрвета, чутуре…Највећи део заузимају предмети урађени на часовима разредне наставе, биологије, историје, техничког васпитања…

etno1 etno2 etno3 etno4