02. фебруар Међународни дан влажних станишта
05. март Светски дан енергетске ефикасности
21. март Дан шума
22. март Светски дан вода
07. април Светски дан здравља
22. април Дан планете Земље
06. маj Дан еколога Србије
10. маj Дан птица и дрвећа
15. мај Међународни дан акције за климу
22. маj Дан биодиверзитета
24. маj Европски дан паркова
05. јун Дан заштите животне средине
29. јун Дан Дунава
15. септембар Светска акција „Очистимо свет“
16. септембар Светски дан очувања озонског омотача
22. септембар Светски дан без аутомобила
06. октобар Светски дан станишта
04. новембар Дан климатских промена
05. децембар Међународни дан волонтера