how to write an essay for ielts exam https://onstellar.com/blogs/155208/Online-Assistant how to write a cover letter example for a job
how to write ielts essay writing http://ww.hamienet.com/index.iva?i=23&p=54499#54499 how to write a cover letter if there is no name

Пројекат „До успеха заједно“   реализује Мисија ОЕБС у Србији у партнерству са Министарством омладине и спорта, Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством здравља уз финансијску подршку Владе Италије и Амбасаде Израела.

Пројектом су обухваћени ученици петог разреда, који се налазе на почетку новог образовног циклуса и у предпубертетској фази развоја, која са собом носи ризике за развој друштвено неприлагођених понашања.

Основни циљ пројекта је да се кроз спортске и едукативне активности креира средина у којој се негује поштовање и разумевање, као и свест о значају учења и здравих животних стилова, чиме се превенирају ризична понашања као што су злоупотреба психоактивних супстанци, насиље, алкохолизам и разни облици анти-социјалног понашања.

У овој школској години пројектат ће се реализовати у четири школе које су учествовале у пилот фази, а укључиле сусе  се и ОШ „Братство“ из Новог Пазара и ОШ „Вожд Карађорђе“ из Лесковца.

Укупан број деце који ће учествовати у овој школској години је 150. Очекивани резултати пројекта су квалитетније структуирано слободно време ученика, боља прихваћеност у вршњачкој групи и доживљај школе као места где се добија подршка, где се дете осећа добро и где може да напредује.

Кроз активности овог пројекта ученици развијају веће самопоуздање и самопоштовање а развојем здравих животних стилова, оснаживањем вештина личности и јачањем друштвених вредности, развија се и способност да се одупру ризичним облицима понашања.