У оквиру Школског развојног плана, а у периоду од 2004-2009/10. године, реализован је пројекат под називом “Башта мира“.

Општи циљ пројекта је био унапређивање квалитета односа између учесника у васпитно-образовном процесу. Овај циљ настао je из визије школе под слоганом “Наше дете-грађанин света“ где смо истакли да наша школа као промотер идеје мира, ненасиља и толеранције, кроз квалитетну наставу и примењива знања, буде расадник задовољних, креативних и успешних људи.

Специфични циљеви су били: Унапређивање односа између наставника и ученика осавремењивањем наставе новим облицима и методама рада, активирање ученика понудом ваннаставних активности заснованих на исказаним интересовањима ученика и унапређивање сарадње са родитељима и локалном заједницом кроз ширење културе мира и толеранције.

Како би сви ови циљеви били остварени, реализоване су многобројне активности са наставницима, ученицима, родитељима и локалном заједницом.

Велики број наставника прошао је неколико семинара, чији је циљ био оспособљавање наставника за примену различитих метода и техника у раду са децом, учење о карактеристикама деце и како деци приближити разне интересантне начине учења и напредовања, као и како их учити међусобном уважавању, неговању различитости и ненасилној комуникацији.

Ученицима је омогућено да изразе своја интересовања за разне ваннаставне активности, па су тако настале и нове секције, као што су новинарска и радио аматери. У школи је почела са радом радио станица, у којој су програм креирали ученици, заједно са наставником Милошевић Ненадом.

Организоване су радионице и трибине за родитеље и представнике локалне заједнице на тему ненасилне комуникације.

Стварање мреже школе мира имало је за циљ да уједини школе које су спремне да раде на ненасилној комуникацији и да заједничким деловањем шире међу актерима школе културу мира и толеранције. Били су организовани сусрети школа, где су ученици са наставницима реализовали бројне ликовне радионице, сусрете Ђачких парламената, презентацију школа и друге активности.

Успешна реализација овог пројекта, као и осталих активности школе имале су одјек у широј јавности. Наиме, Основна школа “Бранко Перић из Рудне Главе крај Мајданпека, урадила је свој ШРП под називом “Толеранцијом у будућност“ где је један од циљева био ширење идеје мира у школи. Активности које су том приликом испланиране биле су посета нашој школи и упознавање са наставничким колективом, као и заједничке активности наставника и ученика. Организоване су међусобне посете школама од стране наставника и том приликом су размењена искуства и идеје о реализацији активности даљој сарадњи школа.

башта1 башта2 башта3 башта4