Именован Школски одбор по решењу од 6. септембра 2019. године 06-5/15-1 од 6.9.2019

МАРЈАН ЈОВАНОВИЋ
ВЛАДИЦА СТАМЕНКОВИЋ
АЛЕКСАНДРА МИЛЕТИЋ
ДРАГАН СТОШИЋ
ИВАНА СТОЈАНОВИЋ
ИРЕНА ИВАНОВИЋ
ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ-РАНИСАВЉЕВИЋ
АНИТА ЈОКСИМОВИЋ-РОСИЋ
МАРИЈА АНТИЋ