Обавештавамо Вас о следећим активностима:

У петак, 25. новембра 2016.године, у 11 часова у нашој школи реализоваће се радионица у оквиру пројекта ,,Орнитолошки школски клубови’’.

Пројекат реализује Друштво за заштиту и проучавање птица Србије у сарадњи са ОШ „Вожд Карађорђе“ у Лесковцу. Пројекат се реализује у шест градова у Србији (Ниш, Лесковац, Крушевац, Крагујевац, Шабац и Лозница), а у Лесковцу у пројекту учествује пет основних школа: ОШ ,,Коста Стаменковић’’, ОШ ,,Трајко Стаменковић’’, ОШ ,,Петар Тасић’’, ОШ ,,Бора Станковић’’ Губеревац и ОШ „Вожд Карађорђе“.

Циљ пројекта је едукација деце о угрожавању и заштити природе и њихово активно укључивање у различите програме заштите, као и формирање Орнитолошких школских клубова у школама. Овим пројектом, осим ученика, едукују се и наставници и омогућава обогаћивање ваннаставних активности.

Планиране активности у оквиру радионице:
1. Предавање о птицама (истраживање и заштита)
2. Прављење кућица, хранилица и појилица за птице и подела брошура са упутствима
3. Предавање о значају и методологији пописа птица и кратак излет до Парка птица при ПССС Лесковац као практична вежба
4. Игрица са коришћењем едукативне табле

Свака школа учесница ће добити едукативну таблу и брошуре, као и по једну кућицу/хранилицу за птице.

Активностима ће присуствовати Слободан Кулић из Лесковца,  потпредседник Светске орнитолошке организације и представници ГУ за заштиту животне средине.