Истеком мандата досадашњем директору Александри Милосављевић престао је мандат  директора школе са петком, 23.12.2022.године.

Решењем Министарства просвете за новог директора школе именован је Небојша Ђокић, професор физичке културе, чији је мандат почео од суботе, 24.12.2022.године.