МАРИНА ЈОВАНОВИЋ српски језик
ВИШЊА ДЕНИЋ српски језик
ДАНИЈЕЛА ВЕЛИЧКОВИЋ српски језик
БИЉАНА ЗЛАТКОВИЋ српски језик
ИРЕНА КЕКОВИЋ српски језик
ЈОВАНА ПЕШИЋ српски језик
ОЛИВЕРА ЦВЕТКОВИЋ енглески језик
ЈАСМИНА НИКОЛИЋ енглески језик
СЛАЂАНА МИТРОВИЋ енглески језик
РАДМИЛА ДЕНИЋ енглески језик
МИРЈАНА СТАМЕНКОВИЋ немачки језик
СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ немачки језик
АНЂЕЛКА САВИЋ ликовна култура
ДРАГАНА ГИЧИЋ музичка култура
ВЕСНА ЗЛАТАНОВИЋ музичка култура
АНИТА ЖИВКОВИЋ музичка култура
НИКОЛА КУЛИЋ музичка култура
СЛОБОДАН ПЕШИЋ историја
БОБАН КРСТИЋ историја
МИРОСЛАВ КОСТИЋ географија
СНЕЖАНА СТАНКОВИЋ географија
ИГОР СТОЈИЉКОВИЋ географија
МИЛЕНА ЂУРИЋ хемија
ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ хемија
ДРАГАН СТОШИЋ физика
ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЋ физика
БОБАН НИКОЛИЋ математика
ДУШАН ЉУБЕНОВИЋ (АНА МИТИЋ) математика
АНА ТАСИЋ математика
МИЛЕНА ПЕРИЋ (ДАЛИБОРКА ВЕЛИЧКОВИЋ) математика
МИЛИВОЈЕ ЗЛАТКОВИЋ биологија
САЊА МИТРОВИЋ СТЕВАНОВИЋ биологија, домаћинство,чувари природе
СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ техничко и информатичко образовање, техника и технологија
НЕНАД МИЛОШЕВИЋ техничко и информатичко образовање, техника и технологија
ЗОРАН НИКОЛИЋ физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање
АЛЕКСАНДРА СИБИНОВИЋ физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање
СВЕТИСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ физичко и здравствено васпитање
НЕБОЈША ЂОКИЋ физичко и здравствено васпитање
ГОРАН АНДРЕЈЕВИЋ грађанско васпитање, библиотекар
БОБАН СТЕВАНОВИЋ библиотекар
ЈАСМИНА ЖИВКОВИЋ ромски језик са елементима националне културе, педагошки асистент
МИЛАН ЖИВКОВИЋ веронаука – православни катихизис
СТЕВИЦА ЈАНКОВИЋ информатика и рачунарство