МАРИНА ЈОВАНОВИЋ српски језик
ВИШЊА ДЕНИЋ српски језик
ДАНИЈЕЛА ВЕЛИЧКОВИЋ српски језик
БИЉАНА ЦВЕТАНОВИЋ српски језик
ИРЕНА КЕКОВИЋ српски језик
ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ српски језик
ОЛИВЕРА ЦВЕТКОВИЋ енглески језик
ЈАСМИНА НИКОЛИЋ енглески језик
СЛАЂАНА МИТРОВИЋ енглески језик
МИЛОШ МИЉКОВИЋ енглески језик
МИРЈАНА СТАМЕНКОВИЋ немачки језик
СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ немачки језик
АНЂЕЛКА САВИЋ ликовна култура
ДРАГАНА ГИЧИЋ музичка култура
ВЕСНА ЗЛАТАНОВИЋ музичка култура
АНИТА ЖИВКОВИЋ музичка култура
НИКОЛА КУЛИЋ музичка култура
СЛОБОДАН ПЕШИЋ историја
БОБАН КРСТИЋ историја
БРАНКА КАСТРАТОВИЋ географија
СНЕЖАНА СТАНКОВИЋ географија
ИГОР СТОЈИЉКОВИЋ географија
БОБАН МИЛОШЕВИЋ хемија
ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ хемија
ДРАГАН СТОШИЋ физика
ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЋ физика
БОБАН НИКОЛИЋ математика
ДАЛИБОРКА МЛАДЕНОВИЋ математика
ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ математика
МАРИЈА СТЕВАНОВИЋ математика
ДУШАН МИЛОСАВЉЕВИЋ математика
МИЛИВОЈЕ ЗЛАТКОВИЋ биологија
САЊА МИТРОВИЋ СТЕВАНОВИЋ биологија, домаћинство,чувари природе
СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ техничко и информатичко образовање, техника и технологија
ЖАРКО МАТИЋ техничко и информатичко образовање, техника и технологија
ЗОРАН НИКОЛИЋ физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање
АЛЕКСАНДАР ТОШИЋ физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање
СВЕТИСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ физичко и здравствено васпитање
НЕБОЈША ЂОКИЋ физичко и здравствено васпитање
ГОРАН АНДРЕЈЕВИЋ грађанско васпитање, библиотекар, планинарство-боравак у природи
БОБАН СТЕВАНОВИЋ библиотекар
ЈАСМИНА ЖИВКОВИЋ ромски језик са елементима националне културе, педагошки асистент
МИЛАН ЖИВКОВИЋ веронаука – православни катихизис
СТЕВИЦА ЈАНКОВИЋ информатика и рачунарство