МАРИНА ЈОВАНОВИЋ српски језик
ВИШЊА ДЕНИЋ српски језик
СЛАЂАНА ПАПОВИЋ српски језик
ИРЕНА КЕКОВИЋ српски језик
ЈОВАНА ПЕШИЋ српски језик
ОЛИВЕРА ЦВЕТКОВИЋ енглески језик
ЈАСМИНА НИКОЛИЋ енглески језик
СЛАЂАНА МИТРОВИЋ енглески језик
РАДМИЛА ДЕНИЋ енглески језик
МИРЈАНА СТАМЕНКОВИЋ немачки језик
СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ немачки језик
АНЂЕЛКА САВИЋ ликовна култура
ДРАГАНА ГИЧИЋ музичка култура,грађанско васпитање
ВЕСНА ЗЛАТАНОВИЋ музичка култура
АНИТА ЖИВКОВИЋ музичка култура
НИКОЛА КУЛИЋ музичка култура
СЛОБОДАН ПЕШИЋ историја
БОБАН КРСТИЋ историја
МИРОСЛАВ КОСТИЋ географија
СНЕЖАНА СТАНКОВИЋ географија
ИГОР СТОЈИЉКОВИЋ географија
ДАНИЈЕЛА ПЕШИЋ хемија
ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ хемија
ДРАГАН СТОШИЋ физика
ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЋ физика
БОБАН НИКОЛИЋ математика
ДУШАН ЉУБЕНОВИЋ (ВЛАДИЦА МИТИЋ) математика
АНА СТАНКОВИЋ (АНА МИТИЋ) математика
МИЛЕНА ПЕРИЋ математика
ВЛАДИЦА МИТИЋ математика
МИЛИВОЈЕ ЗЛАТКОВИЋ биологија
САЊА МИТРОВИЋ СТЕВАНОВИЋ биологија, домаћинство
СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ техничко и информатичко образовање, техника и технологија
НЕНАД МИЛОШЕВИЋ техничко и информатичко образовање, техника и технологија
ЗОРАН НИКОЛИЋ физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање
АЛЕКСАНДРА СИБИНОВИЋ физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање
СВЕТИСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ физичко и здравствено васпитање
НЕБОЈША ЂОКИЋ физичко васпитање
ГОРАН АНДРЕЈЕВИЋ грађанско васпитање, библиотекар
БОБАН СТЕВАНОВИЋ библиотекар
ЈАСМИНА ЖИВКОВИЋ ромски језик са елементима националне културе, педагошки асистент
МИЛАН ЖИВКОВИЋ веронаука – православни катихизис
СТЕВИЦА ЈАНКОВИЋ информатика и рачунарство