Поштовани родитељи будућих ученика првог разреда,

У вези са дописом МПНТР Београд о исказивању интересовања за упис у основну школу (број 610-00-00297/2020-07 од 30.03.2020. године) и Упутством за коришћење апликације за исказивање интересовања за упис у основну школу, у условима ванредног стања када родитељи ученика не треба да долазе у школу, обавештавамо Вас да  је Школа одредила лица запослена у школи која родитељи могу контактирати сваког радног дана у одређено време у вези са свим питањима око исказивања интересовања за упис у први разред:

 

  1. Јасмина Гоцић, психолог, телефон број 063/7482943

 

  1. Зоран Цветановић, секретар, телефон број 062/332057

 

Родитељи се могу обратити наведеним лицима телефоном за добијање потребних информација   сваког радног дана у временском интервалу од 9:00 до 14:00 сати.

Родитељи могу да се обрате за одговоре у вези са уписом деце у први разред преко електронске адресе Школе: vozdleskovac@gmail.com.

 

Директор

Александра Милосављевић, с.р.