Продужени боравак Слободан Тасић
I – 1 Слађана Поповић
I – 2 Марија Стојковић
I – 3 Марија Ивковић
I – 4 Сунчица Митић
II – 1 Ивана Стојановић
II – 2 Владимир Милосављевић
II – 3 Јасмина Тасић
III – 1 Сузана Михајловић
III – 2 Јадранка Стојиљковић
III – 3 Јасмина Ђорђевић
IV – 1 Слађана Јовановић
IV – 2 Сузана Ђикић
IV – 3 Анита Стефановић
IV – 4 Оливера Стојановић
V – 1 Бобан Николић
V – 2 Далиборка Младеновић
V – 3 Јасмина Николић
V – 4 Вишња Денић
VI – 1 Оливера Цветковић
VI – 2 Драган Стошић
VI – 3 Слађана Димитријевић
VI – 4 Александар Тошић
VII – 1 Мирјана Стаменковић
VII – 2 Ирена Кековић
VII – 3 Зоран Николић
VII – 4 Анђелка Савић
VIII – 1 Слађана Митровић
VIII – 2 Гордана Стојановић Илић
VIII – 3 Марина Јовановић
VIII – 4 Жарко Матић