Продужени боравак Слободан Тасић
I – 1 Срба Стојковић
I – 2 Јадранка Стојиљковић
I – 3 Јасмина Ђорђевић
II – 1 Слађана Јовановић
II – 2 Сузана Ђикић
II – 3 Анита Стефановић
II – 4 Оливера Стојановић
III – 1 Слађана Поповић
III – 2 Марија Стојковић
III – 3 Марија Ивковић
III – 4 Сунчица Митић
IV – 1 Ивана Стојановић
IV – 2 Владимир Милосављевић
IV – 3 Сузана Михајловић
IV – 4 Јасмина Тасић
V – 1 Мирјана Стаменковић
V – 2 Ирена Кековић
V – 3 Зоран Николић
V – 4 Анђелка Савић
VI – 1 Слађана Митровић
VI – 2 Биљана Златковић
VI – 3 Јована Пешић
VI – 4 Ана Митић
VII – 1 Бобан Николић
VII – 2 Драган Стошић
VII – 3 Јасмина Николић
VII – 4 Вишња Денић
VIII – 1 Сања Митровић Стевановић
VIII – 2 Ана Тасић
VIII – 3 Александра Сибиновић
VIII – 4 Милена Ђурић