I – 1 Слађана Јовановић
I – 2 Сузана Ђикић
I – 3 Анита Стефановић
I – 4 Оливера Стојановић
II – 1 Слађана Поповић
II – 2 Марија Стојковић
II – 3 Марија Ивковић
II – 4 Сунчица Митић
III – 1 Ивана Стојановић
III – 2 Владимир Милосављевић
III – 3 Сузана Михајловић
III – 4 Јасмина Тасић
IV – 1 Срба Стојковић
IV – 2 Јадранка Стојиљковић
IV – 3 Јасмина Ђорђевић
IV – 4 Драган Коцић
V – 1 Слађана Митровић
V – 2 Јована Пешић
V – 3 Марина Јовановић
V – 4 Милена Перић
VI – 1 Бобан Николић
VI – 2 Драган Стошић
VI – 3 Јасмина Николић
VI – 4 Вишња Денић
VII – 1 Сања Митровић Стевановић
VII – 2 Ана Станковић(Ана Митић)
VII – 3 Александра Сибиновић
VII – 4 Слађана Паповић
VIII – 1 Оливера Цветковић
VIII – 2 Зоран Николић
VIII – 3 Ирена Кековић
VIII – 4 Анђелка Савић