Oбавештење о настави на даљину током ванредног стања које је намењено родитељима/законским заступницима ученика .