СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ:
01.09.2023: Пријем првака „Добро дошли Вождовци“
04.09.2023: Родитељски састанак за први разред
05.09.2023: Састанак актива разредне наставе
07.09.2023: Састанам тима за спречавање занемаривања и злостављања деце
11.09.2023: Састанак актива друштвене групе наука
12.09.2023: Седница Наставничког већа
12.09.2023: Седница Савета родитеља
13.09.2023: Састанак актива разредне наставе
13.09.2023: Састанак Педагошког колегијума школе
14.09.2023: Седница Школског одбора
15.09.2023: Састанак Актива природних наука
27.09.2023: Састанак актива разредне наставе

ОКТОБАР 2023. ГОДИНЕ:
02.-08.2023: ДЕЧЈА НЕДЕЉА „Велико срце деце Србије“
10.10.2023: Радионица –„Како си ? Али стварно.“ Поводом обележавање менталног здравља деце
10.10.2023: Седница Актива разредне наставе
12.10.2023: Трибина за родитеље -„Заштита менталног здравља деце и омладине“
13.10.2023: Састанак Педагошког колегијума
18.10.2023: Трибина -Превенција болести које изазива „Хумани папилома вируси“
25.10.2023: Позоришна представа „Дечје играрије “ за ученике од првог до четвртпг разреда
26.10.2023: Састанак Педагошког колегијума
27.10.2023: Baтрогасна служба града Лесковца: Предавање о превенцији пожара за ученике првог разреда
30.10.2023: Baтрогасна служба града Лесковца: Предавање о превенцији пожара за ученике другог разреда

НОВЕМБАР 2023. ГОДИНЕ:
02.11.2023: Седница Одељенских већа
03.11.2023: Седница Наставничког већа
06.11.2023: Реализација екскурзије ученика осмог разреда
13.11.2023: Спортски сусрети ученика поводом дана школе
14.11.2023: Литерарно вече
15.11.2023: Дебата у склопу обележавања дана школе
16.11.2023: Свечана Академија поводом дана школе
17.11.2023: Предавање о безбедности у саобраћају за ученике разредне наставе

ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ:
01.12.2023: „Заједно смо јачи“ састанак тима
05.12.2023: „Рани бракови“ -радионица, пројекат PRAXIS
05.12.2023: Предавање за 8.разред -Ваздухопловна академија Београд
08.12.2023: Школско такмичење из математике од 3.до 8.разреда
08.12.2023: „Заједно смо јачи“- хоризонтална размена ,посета школи „Вук Караџић“-Житковац
13.12.2023: „Значај образовања ученика ромске националности и редовност у похађању наставе“- родитељски састанак родитеље ромске заједнице
14.,15.,16.12: „Превенција трговине људима“- предавање за ученике 8.разреда у сарадњи са удружењем грађана СОС Власотинце за жене и децу жртве насиља
20.12.2023: Седница Педагошког колегијума
24.12.2023: Израда честитки за Нову годину- вршњачки тим
26.12.2023: Израда честитки за Нову годину- креативна радионица ученички парламент
01.-29.12.2023: Пријаве предмета који ће полагати на завршном испиту ученика 8.разреда

ЈАНУАР 2024. ГОДИНЕ:
04.01.2024: Седница Наставничког већа
05.01.2024: Подела ђачких књижица
23.-27.01.2024: Светосавске свечаности
26.01.2024: Светосавски квиз -парламентарци из школа „Вук Караџић“-Лесковац, „Јосиф Костић“-Лесковац и ученици наше школе
27.01.2024. Обележавање школске славе и додела награда ученицима за ликовне и литерарне радове
31.01.2024: Промоција за упис у средњу школу за ученике 8. разреда МУП-Лесковац