СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ:

3.9.2018: Свечани пријем првака и почетак школске године;

5.9.2018: Испоручена опрема наставницима, учесницима у пројекту „2000 дигиталних учионица“;

11.9.2018: Почетак реализације пројекта „До успеха заједно!“ – посета представника ОЕБС-а нашој школи;

13.9.2018: Седница Савета родитеља;

14.9.2018: Седница Наставничког већа;

14.9.2018: „Теслин торањ“ – предавање за ученике 3. разреда;

14.9.2018: Седница Школског одбора;

15.9.2018: Седница Педагошког колегијума предметне наставе ;

17.9.2018: Предавање припадника ПУ Лесковац за ученике школе на тему „Безбедност деце у саобраћају“;

18.10.2018: ЗЗЈЗ Лесковац – предавање за ученике 7. разреда и наставнике школе о наркоманији и борби против те болести;

18.9.2018: Састанак школског Тима за самовредновње;

20.9.2018: Седница Стручног већа за 5. разред;

24.9.2018: Седница Савета родитеља;

25.9.2018: Родитељски састанак са родитељима ученика одабраних за учешће у пројекту „До успеха заједно!“;

25.9.2018: „Теслин торањ“ –  огледи за ученике 3. разреда;

25.9.2018: Родитељси састанци;

26.9.2018: Састанак школског тима за ИОП;

28.9.2018: Седница Школског одбора;

ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ:

3.10.2018: Конференција за новинаре поводом завршетка радова на фискултурној сали;

5.10.2018: Седница Стручног већа природне групе предмета;

6.10.2018: Предавање лекара из Дома здравља Лесковац за ученике од 1. до 4. разреда на тему „Болести прљавих руку и промене у пубертету“;

7.10.2018: Почетак радова на увођењу кабловског интернета у школи;

8.10.2018: Ватрогасна бригада Лесковац – презентација ватрогасне опреме и поступака при гашењу пожара за ученике од 1. до 4. Разреда;

8.10.2018: Учешће Еко-одбора школе на конференцији у Горњем Милановцу;

10.10.2018: Састанак Еко-одбора школе;

11.10.2018: Седница Стручног већа друштвене групе предмета;

11.10.2018: На свечаности поводом Дана града Лесковца Ученику Вељку Тољићу и наставнику Стевици Јанковићу уручене Октобарске награде ;

15.10.2018: Састанак Педагошког колегијума школе;

15.10.2018: Предавање ПУ Лесковац  за ученике 6. Разреда;

15.10.2018:Дом здравља Лесковац – предавање за ученике школе : „Лична хигијена и нега зуба.“;

16.10.2018: Предавање ПУ Лесковац  за ученике 4. Разреда;

16.10.2018: Дом здравља Лесковац – предавање за ученике школе : „ Пубертет и болести зависности“.

19.10.2018: Предавање ПУ Лесковац – „Полиција у служби грађана“;

21.-23.10. 2018: Тродневна екскурзија ученика 8. разреда;

23.10.2018: „Теслин торањ“ – предавање за ученике 3. разреда;

24.-25.10.2018: Учешће на фудбалском турниру у оквиру пројекта  „До успеха  заједно!“ одржаном у Новом Саду;

26.10.2018: Седница Школског одбора;

29.10.2018: „Посело“ – етно приредба ученика трећег разреда за родитеље и учитеље;

31.10.2018: Стигле прве испоруке спортске опреме   за фискултурну салу.

НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ:

8.11.2018: Свечано отварање фискултурне сале;

13.11.2018: Седница Одељењских  већа;

14.11.2018: Седница Наставничког већа;

14.11.2018: Литерарно вече поводом обележавања  Дана школе;

15.11.2018: Свечана академија поводом обележавања Дана школе;

16.11.2018: Предавање ПУ Лесковац „Насиље као негативна појава“;

16.11.2018: Креативна радионица „Дан толеранције“;

19.11.2018: Почетак активности  на пројекту Народног парламента, Лесковац :

„Успостављање програма подршке у учењу у Лесковцу за децу из осетљивих друштвених група “;

22.11.2018: „Теслин торањ“ – предавање за ученике 3. разреда ;

26.-28.11.2018: Први месечни састанак у оквиру пројекта „До успеха заједно!“ , Београд;

28.11.2018: Седница Школског одбора;

ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ:

3.12.2018: Почетак одржавања наставе у фискултурној сали;

4.12.2018: Седница Савета родитеља;

5.12.2018: Укључивање школе у пројекат „Специјална олимпијада“ ;

6.12.2018: Седница Наставничког већа;

7.12.2018: Трибина „Велики рат и последице“;

12.12.2018: Седница Наставничког већа;

12.12.2018: Обука за коришћене електронског дневника;

13.12.2018: Трећи дан обуке наставника за програм „Две хиљаде дигиталних учионица“;

13.12.2018: Предавање ПУ Лесковац на тему „Заштита деце од опојних дрога и алкохола“;

13.12.2018: Потписивање уговора за реализацију друге фазе пројекта Ботаничка башта;

25.12.2018: Пиротехничари ВС – предавање о опасностима коришћења петарди и ватромета за време предстојећих празника.

26.12.2018: „Теслин торањ“ – радионица за ученике 3. разреда;

27.12.2018: Седница Наставничког већа;

27.12.2018: Учесници у пријекту: „До успеха, заједно!“ добили фудбалске дресове – донација амбасаде Израела;